Tenun lurik ATBM (alat tenun bukan mesin) atau tenun tradisional grogol weru menembus pasar tanah abang.

ketua cluster lurik ATBM grogol ibu sanikem menyatakan permintaan lurik grogol mencapai 300 lembar 2 meteran setiap minggu.